Wrocaw - Portal informacyjny. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Wtorek, 25 lutego 2020
Wybierz miasto na mapie

Urzędy i Instytucje

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Urząd Wojewódzki

Urząd Miejski Wrocławia

Rzecznik Praw Obywatelskich Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

Miejski Rzecznik Konsumentów

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Kuratorium Oświaty

Inspektorat PZU SA we Wrocławiu

Izba Celna we Wrocławiu

Urząd Celny we Wrocławiu

Oddział Celny I we Wrocławiu

Oddział Celny II we Wrocławiu

Oddział Celny Port Lotniczy Wrocław - Strachowice

Dolnośląski Urząd Skarbowy

Izba Skarbowa

Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu

Urząd Skarbowy Wrocław - Fabryczna

Urząd Skarbowy Wrocław - Krzyki

Urząd Skarbowy Wrocław - Psie Pole

Urząd Skarbowy Wrocław - Stare Miasto

Urząd Skarbowy Wrocław - Śródmieście

Wojewódzki Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy

ZUS Oddział Wrocław

ZUS Oddział Inspektorat Miejski Wrocław I

ZUS Oddział Inspektorat Miejski Wrocław II

Komenda Wojewódzka Policji

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

Wojskowa Komenda Uzupełnień Wrocław - 3

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny Biuro Powiatowe

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Obwodowy Urząd Miar we Wrocławiu

Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura we Wrocławiu

Sądy i Prokuratury

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Sąd Apelacyjny

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Sąd Ubezpieczeń Społecznych Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia

Wydział Grodzki Wykroczeniowy dla Wrocławia-Fabrycznej

X Wydział Grodzki

XI Wydział Grodzki

Wydział Grodzki Wykroczeniowy dla Wrocławia-Krzyków

V Wydział Grodzki

VI Wydział Grodzki

VII Wydział Grodzki

VIII Wydział Grodzki

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy (MSA) przy Międzynarodowym Instytut Koncyliacji i Arbitrażu (MIKiA)

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu

Prokuratury Rejonowe we Wrocławiu

Wrocław - Fabryczna

Wrocław - Krzyki Wschód

Wrocław - Krzyki Zachód

Wrocław - Psie Pole

Wrocław - Stare Miasto

Wrocław - Śródmieście

Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Komisariaty

Komisariat Policji Wrocław Fabryczna

Komisariat Policji Wrocław Grabiszynek

Komisariat Policji Wrocław Krzyki

Komisariat Policji Wrocław Leśnica

Komisariat Policji Wrocław Ołbin

Komisariat Policji Wrocław Osiedle

Komisariat Policji Wrocław Psie Pole

Komisariat Policji Wrocław Rakowiec

Komisariat Policji Wrocław Stare Miasto

Komisariat Policji Wrocław Śródmieście

Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei we Wrocławiu

Straż Miejska Wrocławia

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze (powiat grodzki i ziemski)

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 8

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 9

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Kątach Wrocławskich

Media komunalne

EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddział we Wrocławiu

Przedsiębiorstwo Energetyczne "ESV" S.A.

Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu Zakład Gazowniczy Wrocław

Fortum Wrocław S.A. (dawne MPEC).

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

go to top