Koniec świątecznej przerwy, wracamy do pracy! - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Środa, 19 czerwca 2019
Wybierz miasto na mapie
Koniec świątecznej przerwy, wracamy do pracy!
Data dodania: 2018-12-27 16:09:21
Koniec świątecznej przerwy, wracamy do pracy!
Źródło zdjęcia: FB - Gmina Szczerców
III Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023.

Sesja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie już w piątek, początek o godz. 11:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.

Zatwierdzenie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z I i II sesji.

Sprawozdanie Wójta nt.
. działań podjętych między sesjami.

Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.

Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2018 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018-2021.

Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczerców.

Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania

Rodziny w Gminie Szczerców na lata 2019-2021.

Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia wezwania Stowarzyszenia Taki Klimat do usunięcia naruszenia prawa.

Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Stowarzyszenia Taki Klimat na uchwałę nr XXIV/253/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Szczerców.

Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały nr II/11/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 29 listopada 2018 r., w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu.

Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczerców.

Sprawy różne – interpelacje i wnioski.

Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy Szczerców.

Źródło: FB - Gmina Szczerców

Aga
Tagi: koniec, przerwy, powrót do, pracy, sesja, rady, miejskiej
Najczęściej czytane
go to top