Radosław Ratajszczak profesorem honorowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Środa, 19 czerwca 2019
Wybierz miasto na mapie
Radosław Ratajszczak profesorem honorowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Data dodania: 2018-11-21 10:24:07
Radosław Ratajszczak profesorem honorowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Źródło zdjęcia: zoo.wroclaw.pl
W sobotę (17 listopada) Prezes Zarządu ZOO Wrocław - Radosław Ratajszczak, odebrał z rąk Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prof. dr hab. inż. Tadeusza Trziszki, tytuł honorowego profesora tej uczelni.

Senat Uniwersytetu przyznał to wyróżnienie w uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz zagrożonych gatunków zwierząt, przemiany współczesnych ogrodów w centra ochrony przyrody oraz za dokonania naukowe.

Radosław Ratajszczak urodził się 9 marca w 1957 r. w Myśliborzu (obecne województwo zachodniopomorskie). Szkoły podstawową i liceum ukończył już w Poznaniu. W 1976 roku rozpoczął studia na wydziale biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizując się w biologii środowiskowej. W 1981 uzyskał tytuł magistra biologii po przedstawieniu pracy dotyczącej wybranych aspektów zwyczajów lęgowych szpaków w środowisku miejskim. W tym samym roku podjął pracę w Wielkopolskim Parku Zoologicznym, rozpoczynając karierę od stanowiska pielęgniarza zwierząt. W kolejnych latach pracował jako brygadzista, kierownik działu ssaków oraz kierownik nowego zoo. Od 1991 do 1994 był jednocześnie szefem działu edukacyjnego. W 1994 objął stanowisko zastępcy dyrektora Wielkopolskiego Parku Zoologicznego.

Na przełomie lat 1986/1987 jako pierwszy reprezentant krajów spoza „żelaznej kurtyny” z sukcesem ukończył 10 tygodniowy specjalistyczny kurs zarządzania zoo i hodowli zagrożonych gatunków w Jersey Wildlife Preservation Trust w Wielkiej Brytanii, ośrodku którym kierował wówczas sam Gerald Durrell. Ukończenie tak prestiżowego kursu stało się też przepustką do uczestnictwa w badaniach terenowych.

W latach 1987 – 2004 przebywał wielokrotnie w Wietnamie, Indonezji i na Filipinach prowadząc m.in. badania ginących gatunków langurów, waranów i jeleni.
. Z wypraw do Wietnamu przywiózł pierwsze w historii zdjęcia żywych langurów siwogłowych i rokselany tonkińskiej. Do dzisiaj południowo-wschodnia Azja, to obszar szczególnych jego zainteresowań.

W trakcie pracy w poznańskim ogrodzie zoologicznym zajmował się wieloma aspektami działalności zoo, nie tylko bieżącą pracą hodowlaną. Prowadził zajęcia i wykłady na specjalistycznych kursach dla służby celnej z zakresu wdrażania przepisów CITES (Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem), także w trakcie Letniej Szkoły Zoo-biologii dla pracowników polskich zoo. Konsultował i opiniował dla Telewizji Polskiej programy przyrodnicze i o tematyce ogrodów zoologicznych. Był organizatorem konferencji EAZA (Europejskiego Stowarzyszenia Zoo i Akwariów) oraz sympozjum poświęconego badaniom naukowym w zoo. Uczestniczył w kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach wygłaszając referaty na posiedzeniach plenarnych, w ramach grup roboczych czy też prezentując „postery” w sesjach plakatowych.

Jesienią 2006, jako jeden z 16 kandydatów, wziął udział w konkursie na stanowisko dyrektora wrocławskiego zoo. Jego koncepcja rozbudowy, modernizacji i zmian w działalności ogrodu zoologicznego zdobyła najwyższe uznanie międzynarodowej komisji konkursowej i z dniem 2 stycznia 2007r. objął posadę dyrektora.

W styczniu 2010 doprowadził do przekształcenia miejskiego ogrodu zoologicznego we Wrocławiu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – pierwsze polskie zoo, które uzyskało tego typu osobowość prawną.

Jego największym sukcesem zawodowym jako menadżera jest realizacja autorskiego pomysłu budowy unikatowego na skalę światową oceanarium. Otwarte jesienią 2014 r. Afrykarium stało się największą biletowaną atrakcją turystyczną kraju, wyprzedzając Wawel i Wieliczkę (wg. danych Polskiej Organizacji Turystycznej). W konsekwencji wpływając na wzrost gospodarczy regionu i miasta, a także wzmacniając ich pozytywny wizerunek.

Pod rządami Ratajszczaka wrocławskie zoo, jako jedyne w kraju, mocno zaangażowało się w działalność na rzecz ochrony zwierząt w ich naturalnym środowisku. Do tego celu powołano w 2016 r. Fundację DODO, która wspiera kilkanaście projektów na pięciu kontynentach m.in. w Brazylii, Demokratycznej Republice Konga, Republice Południowej Afryki, Wietnamie, czy na Filipinach i Flores. Poza tym, w ramach członkostwa w prestiżowym Europejskim Stowarzyszeniu Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA), wrocławskie zoo czynnie uczestniczy aż w 650 programach i projektach ochroniarskich.

Radosław Ratajszczak jest autorem 5 książek o rzadkich i ginących zwierzętach oraz ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych, opublikowanych w czasopismach krajowych i specjalistycznych czasopismach zagranicznych, również twórcą scenariusza i realizatorem 25-odcinkowego cyklu filmów „Ogrody zoologiczne Europy”, a także inicjatorem serialu z wrocławskiego zoo pod tytułem „Zoo story”.

W ramach IUCN (Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody) jest członkiem trzech roboczych grup specjalistów. Od 2017 r., jako pierwszy Polak, zasiada w ścisłym zarządzie WAZA, czyli Światowego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. W ramach EAZA, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów jest członkiem trzech komisji: zarządzającej programami hodowli zachowawczej w ogrodach zoologicznych, pomocy technicznej w której pełni funkcję mentora dla ogrodów starających się o członkostwo w EAZA oraz Komisji Ochrony koordynującej prace w zakresie ochrony gatunkowej w środowiskach naturalnych. Od 2011 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Species 360 (Międzynarodowego Systemu Informacji Gatunkowej). w latach 2014-16 zasiadał w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody.

Jest też sygnatariuszem umowy o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i członkiem Konwentu tej uczelni.

W 2015 r., w plebiscycie Gazety Wrocławskiej, głosami jej czytelników, został wybrany „Wrocławianinem Roku”, a w 2017 otrzymał tytuł „Osobowość Dolnego Śląska” w konkursie „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza.

Prywatnie mąż, ojciec i dziadek, miłośnik i badacz przyrody. Znany jest w świecie jako ekspert w dziedzinie fauny Azji, gdzie chętnie bywa i bada lokalne gatunki. Jako pierwszy na świecie odnalazł i sfotografował niektóre gatunki ssaków.

Źródło: zoo.wroclaw.pl
Tagi: wrocław, zoo, profesor honorowy, uniwersytet przyrodniczy,
Najczęściej czytane
go to top