Małe kroki, wielkie zmiany - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Środa, 19 czerwca 2019
Wybierz miasto na mapie
Małe kroki, wielkie zmiany
Data dodania: 2018-11-15 11:34:52
Małe kroki, wielkie zmiany
Źródło zdjęcia: facebook.com/malekrokiwroclaw
Kampania realizowana w ramach projektu: "Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu ochrony bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska".

"Małe kroki, wielkie zmiany" to kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu ochrony bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Liderem projektu jest Gmina Wrocław. Rozpoczął się on w kwietniu br. a działania z nim związane będą trwać do końca 2019 roku. Projekt jest realizowany i dofinansowany w ramach_ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.

Partnerami projektu są:
-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (istniejąca od 20 lat największa na Dolnym Śląsku uczelnia biznesu),
-Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu (jednostka budżetowa administracji publicznej podległa Wojewodzie Dolnośląskiemu) oraz
-Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu (fundacja prowadząca od 2009 roku szereg działań społecznych).
Wartość projektu: 592.561,40 zł

Dotychczasowe działania
W kwietniu i maju 2018 roku Wyższa Szkoła Bankowa przeprowadziła badania, które stanowią podstawę planowania kanałów komunikacji marketingowej oraz opracowania treści przekazów, które kształtują
postawy mieszkańców Wrocławia w zakresie ochrony jakości powietrza i bioróżnorodności.
. Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu w okresie maj-październik br. przeprowadziła szereg spotkań i
warsztatów z mieszkańcami. Wydarzenia miały na celu zwiększenie świadomości na temat bioróżnorodności regionu oraz stanu i jakości powietrza we Wrocławiu. Podczas spotkań zachęcano mieszkańców do podejmowania małych kroków w celu poprawy jakości powietrza poprzez:

-korzystanie z ekologicznych źródeł ogrzewania oraz tych, które emitują mniej zanieczyszczeń (odnawialne źródła energii, elektrociepłownia, ogrzewanie gazowe, elektryczne),
-segregację odpadów, oraz zaprzestanie spalania odpadów w piecach,
-ograniczanie korzystania z samochodów z silnikami spalinowymi oraz zachęcanie do przemieszczania się komunikacją miejską, rowerami, pieszo lub pojazdami elektrycznymi,
-dbania o drzewa –ograniczając wycinkę drzew i dbając o nowe nasadzenia, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest Partnerem merytorycznym projektu.

Kampania edukacyjno- informacyjna
W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej zostaną wykorzystane kanały komunikacji w internecie, lokalnej prasie, telewizji i radiu, a także reklama outdoorowa, spotkania bezpośrednie z mieszańcami.

Na potrzeby kampanii stworzone zostały konta:
-FACEBOOK (www.facebook.pl/malekrokiwroclaw),
-INSTAGRAM (www.instagram.com/malekrokiwielkiezmiany),
-YOUTUBE (https://www.youtube.com/channel/UCbrtYN95XIElswVF0lrh4SQ),
-TWITTER (@MaleKrokiWroc)

Koncepcja wizualna kampanii opiera się na stworzonych “BRAND HERO”- rodzinie mieszkającej we Wrocławiu, czyli Małgosi, Jasiu, Basi, Marku, Helenie i Gustawie. Bohaterowie stanowią nawiązanie do grup docelowych kampanii i będą prowadzić odbiorców przez wszystkie kanały komunikacyjne.

Na potrzeby kampanii zostały przygotowane materiały promocyjne i gadżety m.in. ulotki, plakaty, torby ekologiczne, opaski odblaskowe, kolorowanki z zakresu ochrony środowiska. Planowane są fotoreportaże i materiały wideo (animacje, relacje wideo i film w technologii 360 stopni).

Kampania ,,Małe kroki, wielkie zmiany” ma dotrzeć do 1mln mieszkańców Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Wrocławia.

Planowane działania
W ramach projektu zorganizowane zostaną:
-spotkania dla mieszkańców Wrocławia (przez cały okres trwania projektu),
-warsztaty plenerowe w Ogrodzie Botanicznym, parkach (w sezonie wiosenno-letnim 2019 ),
-spotkania dla mieszkańców 10 gmin ościennych:
Dzierżoniów, Bielawa, Świdnica, Środa Śląska, Szczawno-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Kąty Wrocławskie, Świdnica - gmina wiejska, Sobótka, Kobierzyce (przez cały czas trwania projektu)
-wydarzenia angażujące mieszkańców -pikniki dla rodzin z dziećmi i seniorów (w okresie wiosenno-letnim)
-spotkania (stoiska) informujące o kampanii.

Przez cały czas trwania kampanii będą prowadzone profile kampanii w mediach społecznościowych, umieszczane artykuły w prasie, internecie oraz emitowane spoty w lokalnym radiu i telewizji.

Źródło: facebook.com/malekrokiwroclaw
Tagi: małe kroki wielkie zmiany, kampania, wrocław, dolny śląsk,
Najczęściej czytane
go to top