LEWICA ZAINAUGUROWAŁA KAMPANIĘ DO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Środa, 19 czerwca 2019
Wybierz miasto na mapie
LEWICA ZAINAUGUROWAŁA KAMPANIĘ DO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO
Data dodania: 2018-09-21 09:06:29
LEWICA ZAINAUGUROWAŁA KAMPANIĘ DO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO
LEWICA ZAINAUGUROWAŁA KAMPANIĘ DO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO LEWICA ZAINAUGUROWAŁA KAMPANIĘ DO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO LEWICA ZAINAUGUROWAŁA KAMPANIĘ DO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO LEWICA ZAINAUGUROWAŁA KAMPANIĘ DO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO
Źródło zdjęcia: Sojusz Lewicy Demokratycznej
20 września w Parku Południowym we Wrocławiu, KKW SLD Lewica Razem zainaugurował kampanię do sejmiku dolnośląskiego.

Prezentację list wyborczych otworzył przewodniczący dolnośląskiego SLD i jednocześnie radny sejmiku wojewódzkiego Marek Dyduch. Silny samorząd, demokratyczna Polska - to nasze hasło wyborcze powiedział Dyduch.

Lewica konsekwentnie od lat opowiada się za wzmocnieniem samorządu terytorialnego. Uważamy, że im jest on bardziej samodzielny i zasobny, tym lepiej rządzone jest państwo. Dlatego chcemy zwiększyć zakres zadań i kompetencji gmin, powiatów i województw oraz zapewnić i ustabilizować odpowiednie środki finansowe na ich realizację.

Niepokoją nas podejmowane przez rządzącą prawicę kroki, które zmierzają do ograniczenia samodzielności jednostek samorządu terytorialnego i pozbawiają je środków działania. KKW SLD LEWICA RAZEM STANOWCZO SPRZECIWIA SIĘ CENTRALIZACJI PAŃSTWA. Przed wyborami samorządowymi zobowiązujemy się, że zrobimy wszystko, by polskie gminy, powiaty i województwa były silne i kompetentne.
. Dlatego nasze hasło wyborcze to „SILNY SAMORZĄD, DEMOKRATYCZNA POLSKA”.

Generalnym postulatem programowym KKW SLD LEWICA RAZEM jest ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW finansowych NA ŚWIADCZENIA SOCJALNE DLA OSÓB STARSZYCH I MŁODYCH RODZIN. Mamy tu szczególnie na uwadze BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA SENIORÓW I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ KOMUNIKACJĄ PUBLICZNĄ ORAZ BEZPŁATNE MIEJSCA W ŻŁOBKACH I PRZEDSZKOLACH.

Odzwierciedleniem postulatów politycznych i programowych KKW SLD LEWICA RAZEM są nasze propozycje wyborcze do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego prezentowane przez liderów okręgów wyborczych:

_ARKADIUSZ SIKORA_ – lider listy do sejmiku w okręgu nr 1.

Dokończenie BUDOWY WSCHODNIEJ OBWODNICY WROCŁAWIA. BUDOWA 10 TYSIĘCY
BEZPŁATNYCH MIEJSC PARKINGOWYCH WE WROCŁAWIU. BUDOWA NOWEGO SZPITALA ONKOLOGICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA I CAŁEGO WOJEWÓDZTWA.

_WINCENTY ELSNER_ – lider listy do sejmiku w okręgu nr 2.

ROZWÓJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ, co spowoduje:

- udogodnienie dojazdu mieszkańcom miejscowości podwrocławskich do szkół i miejsc pracy;
- zwiększenie wykorzystania potencjału współpracy małych i średnich firm z wielkimi firmami ze specjalnej strefy ekonomicznej.

_MAREK DYDUCH I JÓZEF KUSIAK_ – liderzy list do sejmiku w okręgu nr 3 i okręgu nr 4.

Większe nakłady na zrównoważony rozwój województwa w oparciu o infrastrukturę. Szczególnie:

- POPRAWIENIE KOMUNIKACJI DROGOWEJ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DROGI NR 8
(Wrocław – Kłodzko) i DROGI NR 5 (Wrocław - Jelenia Góra);

- DYNAMICZNY ROZWÓJ TURYSTYKI W SUBREGIONACH WAŁBRZYSKIM I JELENIOGÓRSKIM.

_RYSZARD ZBRZYZNY_ – lider listy do sejmiku w okręgu nr 5.

PRIORYTETEM JEST LIKWIDACJA „PODATKU MIEDZIOWEGO” wyprowadzającego bezpowrotnie z naszego regionu rocznie ponad 1.5 mld złotych. Ogranicza to:

- możliwości inwestycyjne KGHM i stworzenie w przyszłości nowych miejsc pracy;

- ograniczenie wpływów do budżetu województwa kilkudziesięciu mln złotych rocznie.
Materiał stanowi własność KKW SLD Lewica Razem. KKW SLD Lewica Razem zezwala na pełne lub częściowe i bezpłatne wykorzystanie materiału.


Sojusz Lewicy Demokratycznej
Tagi: Sojusz Lewicy Demokratycznej, inauguracja
Najczęściej czytane
go to top